13.1.12Οικουμενισμός και Μασωνία 
-- Μήπως είναι συγγενείς;

Στη γνωστή ιστοσελίδα www.scribd.com δημοσιεύεται το εικονιζόμενο δημοσίευμα.
__Δεν γνωρίζουμε τους συντάκτες του ούτε μας ενδιαφέρει ποιοι είναι. Ρωτούμε όμως κατά πόσο ισχύουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται σ' αυτό και αν τα αποσπάσματα που δημοσιεύονται είναι τυχαία...
__Αν κάποιος ξέρει, ας απαντήσει.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com


Έρευνες σε ύποπτους λογαριασμούς

Όταν κατά καιρούς έχουμε πει πως όλοι όσοι εισπράττουν χρήματα για κοινωφελείς και ιεραποστολικούς σκοπούς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, πού και πώς δαπανώνται τα χρήματα που συλλέγουν, κάποιοι παρεξηγήθηκαν, ένας μάλιστα που θεώρησε ότι θίχτηκε, επιδόθηκε σε προσωπικό πόλεμο εναντίον μας... 
__Εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο σ' αυτές τις διακονίες, αφού όμως δεν υπάρχει τίποτε ύποπτο, ΓΙΑΤΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ;

__Αξιοσημείωτο είναι πως τώρα που επιτέλους ξύπνησε το Κράτος, άρχισε να εξετάζει τι συμβαίνει με τις διάφορες ΜΚΟ που κυρίως με επιχορηγήσεις και εισφορές λειτουργούν.
__Το ενδιαφέρον είναι πως οι αρμόδιες επιχειρήσεις δεν ψάχνουν τους λογαριασμούς των ΜΚΟ αλλά τους λογαριασμούς τους ΜΕΛΩΝ τους, δηλαδή εκείνων που διαχειρίζονται τα εν λόγω χρήματα.

__Το χρήμα ονομάστηκε από τον Χριστό μας ως «Μαμωνάς ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ». Κάτι περισσότερο θα γνώριζε ο Κύριος για να το πει αυτό...
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com


Αιώνια Χριστούγεννα«Ο αστήρ... ελθών έστη επάνω –εις την οικίαν–
ου ην το παιδίον» (Ματθ. 2:9-11)

Ψάχνουν οι «σοφοί» του κόσμου τούτου
να βρουν ποιο είναι τ’ αστέρι τ’ ουρανού
π’ οδήγησε τους Μάγους στο νεογέννητο Χριστό.

Ήταν κάποιο αστέρι λένε –τότε–  ή κάποια
«σύνοδος αστέρων»!
Λάθος μέγα:

Τ’ αστέρι των Μάγων έλαμπε μέρα και νύχτα και
προπορευόταν στο δρόμο τους μέχρι που στάθηκε
πάνω από το σπίτι –όχι σπήλαιον– όπου βρισκόταν
ο Χριστός με την Αγία Μητέρα Του.

Οι Μάγοι γονάτισαν, προσκύνησαν ταπεινά Αυτόν
και πρόσφεραν τα δώρα τους.

Ας προσκυνήσουμε κι εμείς ταπεινά ΑΥΤΟΝ, με δυνατή
πίστη και πολλή ΑΓΑΠΗ!
Θα διαπιστώσουμε τότε ότι τ’ αστέρι ήταν άγγελος Κυρίου
που προπορευόταν των Μάγων, όπως προπορεύεται ΠΑΝΤΑ
στον καθένα από μας, όταν θέλουμε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
να βρούμε και να ζήσουμε με τον Χριστό και για τον Χριστό!
Βράχος

ΠΗΓΗ: "Εύρυτος" 12/2011
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.comΆλλη μία ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ημέρα


Αύτη είναι η ημέρα, την οποίαν έκαμεν ο Κύριος· ας αγαλλιασθώμεν και ας ευφρανθώμεν εν αυτή. Ψαλ. 118:24 

Το χωρίο αυτό δεν γράφτηκε έχοντας υπόψη τους απανταχού της γης δεισιδαίμονες και προληπτικούς. Γι' αυτούς δεν υπάρχει ούτε πρόβλεψη ούτε μέριμνα στη Βίβλο, αφού η Βίβλος είναι το βιβλίο της αλήθειας ενώ οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες είναι γέννημα του πατέρα του ψεύδους Διαβόλου.
__Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιος που διαβάζει αυτές τις γραμμές και έχει ακόμη στο νου του κάποιες παλιές προλήψεις ή δεισιδαιμονίες, παρακαλούμε ας θυμηθεί το παραπάνω χωρίο και το γεγονός ότι ο Θεός δεν είναι δέσμιος καμίας δικής μας προκατάληψης.
__Όταν ο Θεός έκανε τους δύο φωστήρες ήλιο και σελήνη και τα αστέρια, τα όρισε στον ουρανό όχι για να ρυθμίζουν τη ζωή και τις αποφάσεις μας αλλά για “να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυκτός και να διαχωρίζωσι το φως από του σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.”
__Όπως κάθε άλλο καλό έργο του Θεού ο Σατανάς φροντίζει να το διαβάλλει, το ίδιο έκανε και για τις ημέρες και τα ουράνια σώματα, που τα κατέστησε σε αρρωστημένες συνειδήσεις “κυρίαρχους” της ζωής μέσω των ζωδιακών κύκλων και των “ειδικών ημερών”...
__Μακριά λοιπόν από όλα αυτά οι πιστοί. 
__Ο νόμος του Θεού ήταν και είναι σαφής: “Δεν θέλει ευρεθή εις σε ουδείς διαπερνών τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού διά του πυρός, ή μαντευόμενος μαντείαν ή προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος” (Δευτ. 18:10).
Ας χαρούμε λοιπόν και τη σημερινή ημέρα (Παρασκευή και 13) κάτω από το φως του αγαθού και ελεήμονα Θεού, δοξάζοντας το όνομά Του για όλες τις ευεργεσίες Του, που μπορούμε να τις βλέπουμε ακόμα και κάτω από την τρόικα και τις αποφάσεις της.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com