10.6.12

Το καμάρι του Δημάρχου Αθηναίων...
==
__Τα σχόλια περιττεύουν. 
Καθένας καμαρώνει για τις επιλογές του και τις συμπάθειές του...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Σωστή κατανομή του χρόνου...
=
==
__Όπως έφτιαξε τη ζωή ο Θεός, ο άνθρωπος μπορεί (και πρέπει) να γεμίζει τη μέρα του με ευχαρίστηση, πρόγραμμα, μάθηση, περίσκεψη και εργασία.
__Δεν έχει σημασία σε πια σειρά θα βάλετε αυτές τις δραστηριότητες όμως πρέπει να υπάρχουν ΟΛΕΣ για να είναι η ζωή πλήρης και ικανοποιητική.
__Το σπουδαιότερο είναι να υπάρχει μία σοφή αναλογία, που κατά πάσα πιθανότητα χρειάζεται να αλλάζει σε διαφορετικά στάδια της ζωής (π.χ. ο μαθητής χρειάζεται περισσότερη μάθηση παρά εργασία, ενώ ο πεπειραμένος εργάτης ή υπάλληλος χρειάζεται περισσότερη εργασία παρά μάθηση...) όμως πρέπει να υπάρχει πάντα.
Κάποιοι κάνουν το λάθος να αφαιρούν κάποια από αυτά τα στοιχεία ή να τα θυσιάζουν προκειμένου να εξασφαλίσουν κάποια άλλα. Αυτό είναι μέγα λάθος, επειδή τότε ανατρέπεται η ισορροπία και η κατάστασή μας μετατρέπεται από υγειά σε αρρωστημένη.
__Είναι λάθος, λοιπόν, να δώσεις τα πάντα στη μάθηση χωρίς ευχαρίστηση (επειδή γίνεσαι σπασίκλας), ή να δώσεις τα πάντα στην εργασία χωρίς παραπέρα μάθηση (επειδή μένεις πίσω στη δουλειά και την κοινωνικότητα), ή να δώσεις τα πάντα στην ευχαρίστηση χωρίς εργασία και μάθηση (επειδή μένεις άχρηστος και παθητικός καταναλωτής που γρήγορα θα μείνεις στην ψάθα)...
__Το χειρότερο αποτέλεσμα μιας τέτοιας ανισορροπίας είναι η σπατάλη του χρόνου (που πίσω ποτέ δεν γυρνά) και η αδυναμία να προσαρμόζεσαι κατάλληλα κατά διαστήματα. Η παλιά παροιμία «Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα» βρίσκει άριστα την εφαρμογή της σ’ αυτή την περίπτωση, όμως δεν υπάρχει περιθώριο διόρθωσης.
__Είναι για τούτο πολύτιμες για τούτο οι πληροφορίες και συμβουλές της Αγίας Γραφής που μας λένε:
Εκκλ. 3:1-11  1 Χρόνος είναι εις πάντα, και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανόν. 2 Καιρός του γεννάσθαι και καιρός του αποθνήσκειν· καιρός του φυτεύειν και καιρός του εκριζόνειν το πεφυτευμένον· 3 καιρός του αποκτείνειν και καιρός του ιατρεύειν· καιρός του καταστρέφειν και καιρός του οικοδομείν· 4 καιρός του κλαίειν και καιρός του γελάν· καιρός του πενθείν και καιρός του χορεύειν· 5 καιρός του διασκορπίζειν λίθους και καιρός του συνάγειν λίθους· καιρός του εναγκαλίζεσθαι και καιρός του απομακρύνεσθαι από του εναγκαλισμού· 6 καιρός του αποκτήσαι και καιρός του απολέσαι· καιρός του φυλάττειν και καιρός του ρίπτειν· 7 καιρός του σχίζειν και καιρός του ράπτειν· καιρός του σιγάν και καιρός του λαλείν· 8 καιρός του αγαπήσαι και καιρός του μισήσαι· καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. 9 Τις ωφέλεια εις τον εργαζόμενον από όσα αυτός μοχθεί; 10 Είδον τον περισπασμόν, τον οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους υιούς των ανθρώπων διά να μοχθώσιν εν αυτώ. 11 Τα πάντα έκαμε καλά εν τω καιρώ εκάστου· και τον κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών, χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάση απ' αρχής μέχρι τέλους το έργον, το οποίον ο Θεός έκαμεν.
Κολ. 4:5 Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν.
Εφεσ. 5:15-17  15 Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί, 16 εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί. 17 Διά τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου.
Εκκλ. 11:9 Ευφραίνου, νεανίσκε, εν τη νεότητί σου· και η καρδία σου ας σε χαροποιή εν ταις ημέραις της νεότητός σου· και περιπάτει κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου· πλην έξευρε, ότι διά πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν.
__Ας μην σπαταλούμε λοιπόν τη ζωή μας απασχολημένοι με ασήμαντα πράγματα!
__Σωστή κατανομή του χρόνου και των δυνατοτήτων/ευκαιριών που μας δίδονται από τον Θεό ΣΗΜΕΡΑ και τις επόμενες ημέρες, είναι ό,τι καλύτερο για τον σοφό άνθρωπο, ώστε να προετοιμάζει  και να ζει μια ζωή ΜΕ ΝΟΗΜΑ, μια ζωή ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ, μια ζωή που ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΗ ΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Βρέθηκαν "ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ"...
==
__Τα ιερά και τα όσια των Ελλήνων παραγωγών και μικρομεσαίων είναι ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ και Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.
__Αυτά λέει το "ευαγγέλιο" που πιστεύει ο πολύς κ. Βενιζέλος, που παρά λίγο να τον είχαμε και Πρωθυπουργό αν δεν τον έτρωγαν στο δρόμο οι σύντροφοί του...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Να ήταν η ζήλια ψώρα...
==
__Συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου. Κατά την σημερινή Συνεδρία η ΔΙΣ και κατόπιν υποβληθέντων σχετικών αιτημάτων Μητροπολιτών... 
«σταθμίσασα τις πνευματικές ανάγκες του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, όπως και το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες (Αλβανίας στα Τίρανα, Σερβίας στο Βελιγράδι, Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, Ρωσίας στη Μόσχα, Γεωργίας στην Τυφλίδα κ.λπ.), κατά την παρελθούσα δεκαετία και εν μέσω δυσμενεστάτων οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων και όρων, έχουν ανεγείρει υπό την μορφή τάματος περικαλλείς Καθεδρικούς Ναούς με εντυπωσιακές οικοδομικές εγκαταστάσεις, Πνευματικά Κέντρα, γραφεία κ.λπ., αποφάσισε την ανέγερση μεγάλου Συνοδικού Πνευματικού Κέντρου Βυζαντινής Παραδόσεως, με μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό, μάλιστα εις εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους, με χρονικό ορίζοντα αποπερατώσεως του έργου το έτος 2021, δηλαδή διακόσια χρόνια μετά την εθνική παλιγγενεσία.
__Ούτε να γελάσουμε μπορούμε ούτε να κλάψουμε... μόνο αναρωτιόμαστε πού το ξέχασαν το μυαλό οι Δεσποτάδες τέτοιες μέρες;
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com

Τιμές αρχιερατικών στολών...

==
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "ΑΓΩΝΑΣ" (Απρίλιος 2012) το κοστολόγιο των αρχιερατικών αμφίων ή στολών ανέρχεται στα εξής ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ.
Παράλληλα η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι ο Μητροπολίτης Λαρίσης Ιγνάτιος διαθέτει ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΤΟΛΕΣ.
Δες ουρανέ και φρίξε!
_____________________________________
1)  Το κόστος των αρχιερατικών στολών είναι ανάλογο με την ποιότητα του υφάσματος, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, την προέλευση τους, το κέντημα αλλά και από το αν τα μοτίβα στα άμφια είναι χειροποίητα.
Οι τιμές σε καταστήματα: Η απλή στολή κυμαίνεται από 1.500 έως 5.000 ευρώ .
Μοναστήρια: Κεντημένο στο χέρι 4.500 και φθάνει τις 30.000 ευρώ. Σε βελούδο κεντημένη με προσωπογραφίες ...φθάνει έως και 50.000 ευρώ.
2) Δεσποτική μίτρα.
Μια απλή δεσποτική μίτρα –αν και συμβολίζει το ακάνθινο στεφάνι του Χριστού!!– στοιχίζει 1.000 έως και 2.500 ευρώ. Εάν είναι στο χέρι με χρυσή κλωστή και ημιπολύτιμους λίθους από 3.000 έως 15.000 ευρώ. Διακοσμημένες με πολύτιμους λίθους το κόστος φθάνει στα 40.000 ευρώ.
Ποιμαντορική ράβδος (πατερίτσα) 
Το κόστος της ποιμαντορικής ράβδου –που συμβολίζει την εξουσία του Αρχιερέα!!– εξαρτάται από το υλικό: Μια απλή επάργυρη πατερίτσα στοιχίζει από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Μια ασημένια ή επίχρυση από 3.000 έως 7.000 ευρώ, και χρυσή στριφτή με φίδια ανάποδα, ελεφαντοστό κ.α. από 7.000 έως 20.000 ευρώ.
Εγκόλπιο και επιστήθιος σταυρός
«Η τιμή ενός εγκολπίου και σταυρού διαφέρει ανάλογα με την ποιότητα, την εργασία και το σμάλτο που φέρει η εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας ή κάποιου αγίου... Αρχίζουν από 1.500 ενώ τα καλά και μοναδικά κομμάτια ξεκινούν από 4.000 ευρώ και μπορούν να φθάνουν τις 40.000 ευρώ, όταν είναι χρυσά και με πολύτιμους λίθους».
Το εγκόλπιο και ο σταυρός, που συνοδεύονται συνήθως με αλυσίδα, κυρίως χονδρή, πλεχτή και με σχέδιο, μπορεί να κοστίσει 500 έως 2.500 ευρώ.
Δεσποτικό μπαστούνι
Η τιμή του δεσποτικού μπαστουνιού εξαρτάται από το αν η λαβή είναι χρυσή ή ασημένια, περίτεχνη, με πετράδια και φυσικά από την ποιότητα του ξύλου, διότι διαφορετική τιμή έχει ο έβενος απ' ό,τι ένα απλό ξύλο. Αρχίζει δε από 500 ευρώ και φθάνει τα 2.500.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com