9.12.11


Γεννήθηκε από γυναίκα


Δεν γνωρίζουμε αν η παραπάνω πινακίδα που τοποθετήθηκε κάπου στο εξωτερικό μπορεί να σας σοκάρει. Ελπίζουμε πως όχι!
__Όμως είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε το μέγα βήμα ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ που έκανε ο Υιός και Λόγος του Θεού, για να κατεβεί στη γη μας και να ζήσει ανάμεσά μας, με τελικό σκοπό ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΙΛΕΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ και να μας φέρει πάλι πίσω στον Θεό Πατέρα.
__Ο απόστολος Παύλος έγραψε στους Γαλάτες πως «ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον, διά να εξαγοράση τους υπό νόμον, διά να λάβωμεν την υιοθεσίαν» (Γαλ. 4:4-5).
__Ήταν έκπληξη όταν μια Πρωτοχρονιά ακούσαμε στην Εκκλησία να λέγεται: «O εν τη ογδόν ημέρα σαρκί περιτμηθήναι καταδεξάμενος διά την ημών σωτηρίαν», –κάτι που ως τότε δεν είχαμε προσέξει— και μας προξένησε μεγάλη εντύπωση, πώς ο Κύριός μας συμμετείχε σε όλα τα απαραίτητα ώστε στον κατάλληλο καιρό να γίνει αρμόδιος Αρχιερέας και να εξιλεώσει το γένος των ανθρώπων (Εβρ. 7:26).
------------------------------------------------------------------------------------
«ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, 
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· 
καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος»

( Φιλ. 2:7 )
--------------------------------------------------------------------------------------


Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com
Ας ελευθερώσουμε τον Χριστό


Μέσα σε ένα ειδωλολατρικό και καταναλωτικό περιβάλλον, έντεχνα διαμορφωμένο από τον πνευματικό εχθρό μας, ο Χριστός προσπαθεί να γίνει αισθητός στους ανθρώπους και να μιλήσει το ΚΗΡΥΓΜΑ της απελευθέρωσης από την αμαρτία και του δώρου της αιώνιας ζωής.
__Παρασυρμένοι από πολύχρονα δεσμά παραδόσεων ή συμφερόντων, οι άνθρωποι της θρησκείας (κληρικοί, θεολόγοι κ.λπ.) συνεργάζονται σ' αυτό το αποπροσανατολιστικό στρατηγικό παιχνίδι, εκουσίως ή ακουσίως, με αποτέλεσμα ο Ιησούς Χριστός να παραμένει ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ και ΞΕΝΟΣ των Χριστουγέννων.
__Ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, λοιπόν, για να ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ τον Χριστό από τα κοσμικά και εμπορικά “Χριστούγεννα”.
__Αντί να μιλούμε για κουραμπιέδες και έλατα, ας μιλήσουμε και ας γιορτάσουμε Εκείνον που όντας ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ, καταδέχτηκε να έρθει ανάμεσά μας, για να μας κάνει ξανά ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ.
__Κι αν δεν ήταν άδικο για τους Ιουδαίους, να χαρακτηρίζονται «ο λαός ο καθήμενος «εν σκότει και σκιά θανάτου», δεν είναι άδικο ούτε για εμάς του 21ου αιώνα. Ας Του ζητήσουμε, λοιπόν, «να κατευθύνη τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης» (Λουκ. 1:79).
__Ειρήνη με τους εαυτούς μας, με τους γύρω μας, κυρίως όμως ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ. 
------------------------------------------------------------------------------------
«Ο λαός ο περιπατών εν τω σκότει είδε φως μέγα· 
εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, 
φως έλαμψεν επ' αυτούς.» 
Ησ. 9:2  
--------------------------------------------------------------------------------------


Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: BBASOS@gmail.com