28.6.10

========================

ΤΟ ΜΠΛΑΝΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ

Όταν οι άνθρωποι θέλουν να κρύψουν τις αμαρτίες τους και τις ντροπές τους, στα χρόνια μας διαθέτουν ως εύκολη λύση το «μπλάνκο», την λευκή εκείνη ουσία που βάζουν πάνω στα έγγραφα για να μην φαίνεται τι ήταν γραμμένο εκεί προηγουμένως. Αυτό το συναντήσαμε πρόσφατα στο σκάνδαλο της Ζίμενς, όπου τα ονόματα των πολιτικών που «λαδώθηκαν» σκεπάστηκαν με την εν λόγω ουσία.

Όμως το ”μπλάνκο» και οι παρόμοιες ουσίες συνοδεύονται από κάποιο διαλυτικό, που εύκολα μπορεί να το αφαιρέσει και να αποκαλυφθεί ό,τι υπάρχει κρυμμένο από κάτω.

Οι άνθρωποι της αμαρτίας συχνά προσπαθούν να κρύψουν τις πράξεις και τις ανομίες τους με «κόλπα» αυτής της μορφής, νομίζοντας πως ό,τι σκεπάσουν από τα μάτια των ανθρώπων, θα είναι κρυμμένα διά παντός.

Αλλά η καθημερινή πραγματικότητα, και πολύ περισσότερο η Βίβλος προειδοποιεί πως όλα αυτά τα «μερεμέτια» είναι προσωρινά, επειδή έρχεται η ώρα που, όπως ο Προφήτης έλεγε τον παλιό καιρό για την Ιερουσαλήμ, «θέλουσι σε εγκαταλείψει γυμνήν και ασκέπαστον· και η αισχύνη της πορνείας σου θέλει αποκαλυφθή και η ακολασία σου και αι πορνείαί σου» (Ιεζ. 23/κγ/29).

Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να ΕΞΑΛΕΙΦΘΟΥΝ οι αμαρτίες και οι παραβάσεις των ανθρώπων, κι αυτός είναι ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Μόνο αν πλυθούν στο λουτρό της μετάνοιας και της σωτηρίας ο Θεός μπορεί να πει: «Εξήλειψα ως πυκνήν ομίχλην τας παραβάσεις σου, και ως νέφος τας αμαρτίας σου» (Ησ. 44/μδ/22). Διαφορετικά ο άνθρωπος όχι μόνο θα συναντήσει την ντροπή του, διότι η Γραφή προειδοποιεί:, «ας ήσθε βέβαιοι ότι θέλει σας ευρή η αμαρτία σας», αλλά και «πάσαι αι κατάραι αύται θέλουσιν ελθεί επί σε και θέλουσι σε ευρεί» (Αρ. 32/λγ/23, Δευτ. 28/κη/15)..