1.1.14

Για να μην ξεχνιόμαστε...

Για να μην ξεχνιόμαστε...
.
.
Τα ωραία λόγια και οι ευχές αυτών των ημερών, δεν έχουν καμία αξία στο ταμείο του Θεού... 
Η εντολή είναι σαφής και χωρίς εξαιρέσεις... 
=
«Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου, 
και τον πλησίον σου ως σεαυτόν»
Λουκ. 10:27 )        

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ     « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
    
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ FACEBOOK
        
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.


Παρ' την καρδιά μου...

Παρ' την καρδιά μου...
.
.
Ναι Σου δίνω, όλη τη ζωή μου
παρ' την καρδιά μου και την ψυχή μου
να με κρατήσεις αγνό κοντά Σου
και νικητής να Σε ακολουθώ! 
=
«Υιέ μου, δος την καρδίαν σου εις εμέ, και ας προσέχωσιν οι οφθαλμοί σου εις τας οδούς μου»
( Παρ. 23:26 )        

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ     « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
    
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ FACEBOOK
        
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.


Απέναντι στα λάθη μας...

Απέναντι στα λάθη μας...
.
.
Στο τέλος του χρόνου συνηθίζεται οι άνθρωποι να σκέφτονται πόσα και ποια πράγματα έκαναν ΛΑΘΟΣ στη ζωή τους ως εκείνη την ώρα...
* Σε ποιους δεν μίλησαν καλά...
Σε ποιους δεν έδειξαν το πρέπον ενδιαφέρον...
Σε ποιους δεν πρόσφεραν την οφειλόμενη βοήθεια...

Σε πόσους έλειψε ο σεβασμός...

Πόσα άλλα θα ήθελαν να έχουν κάνει και όμως δεν τα κατάφεραν... 
Ένας αρχαίος ύμνος έλεγε: 
"Όθεν εις το νέον έτος, 
ως εις χάρτην τον λευκόν  
Ω, ας γράψωμεν εφέτος,
ό,τι χριστιανικόν  
Ας αρχίσωμεν το νέον έτος 
άνευ δισταγμών 
Μετά νέων και αγίων 
αισθημάτων 
και σκοπών".
Δεν είναι σοφό να σε πλακώνουν τα λάθη σου...
Αποτίναξέ τα ευθύς και προχώρησε εκ νέου
στο δρόμο τον σωστό. 
=
«Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό· αλλ' εν πράττω· 
τα μεν οπίσω λησμονών, 
εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν 
διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού»
Φιλ. 3:13-14 )        

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ     « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
    
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ FACEBOOK
        
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.