30.5.13

Πατριαρχική ΠΡΟΔΟΣΙΑ... (1453)Πατριαρχική ΠΡΟΔΟΣΙΑ... (1453)
Η εικόνα είναι από το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, όπου με καμάρι ο πατριάρχης ΓΕΝΑΔΙΟΣ παραδίδει την ΠΟΛΗ στον ΜΩΑΜΕΘ τον πορθητή.
Και ο σημερινός Πατριάρχης ΚΑΜΑΡΩΝΕΙ για τον προκάτοχό του...
(Από το διαδίκτυο)
=
Ποιοι πρόδωσαν στους Τούρκους την Κωνσταντινούπολη;
Ιδού η ομολογία από τους ίδιους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

Πνευματική αξιολόγηση...Πνευματική αξιολόγηση...1. Η χριστιανική κλήση απαιτεί καθημερινή αυτοεξέταση για να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε αύξηση και πρόοδο.


«Ας ερευνήσωμεν τας οδούς ημών και ας εξετάσωμεν και ας επιστρέψωμεν εις τον Κύριον. Ας υψώσωμεν τας καρδίας ημών και τας χείρας προς τον Θεόν τον εν τοις ουρανοίς» (Θρήν. 3:40-41, Β΄Κορ. 13:5, Β΄ Πέτρ. 3:18).

2. Αν κρίνουμε τους εαυτούς μας, δεν θα χρειάζεται να μας διορθώνει ο Θεός και οι άλλοι.


«Διότι εάν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν ηθέλομεν κρίνεσθαι» (Α΄ Κορ. 11:31).

3. Όταν εμείς κάνουμε το δικό μας μέρος, πάντα θέλουμε να ακούσουμε και την αξιολόγηση από τον Δάσκαλο μας:


«Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ· εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει· είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου» (Ματθ. 25:21).
=
__Η χριστιανική ζωή δεν είναι ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ... 
__Η χριστιανική ζωή είναι ΑΓΩΝΑΣ...

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com