4.11.10

Όταν διδάσκει η επικαιρότητα


Tρομοκράτες μωρά 


και μωροί πολιτικοί ...


(Μπορεί να διαβαστεί και αντίστροφα)ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»


Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας.
_______________________________________________________
.
Εμείς οι Έλληνες...

__________________________________________________
 _
Γεννήθηκα σαν Ελληνας, 

μεγάλωσα σαν Ελληνας, 

κατάντησα σαν «Ελληνας»
_________________________________________________________________________ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»

Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας. 
_______________________________________________________
.