16.9.14

Όχι, δεν σταμάτησαν...

Όχι, δεν σταμάτησαν...

.
.
_Δεν είναι αλήθεια πως σταμάτησε το ιστολόγιο «ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ»...
_Μόνο κάποιες έξτρα οικογενειακές υποχρεώσεις μας έκαναν να περιορίσουμε για λίγες ημέρες την παρουσία μας...
_Στο μεταξύ ευχαριστούμε εκείνους που έκφρασαν το ενδιαφέρον και την αγάπη τους.
=================