15.2.14

Το σκάνδαλο χωρισμού των χριστιανών...

Το σκάνδαλο χωρισμού των χριστιανών...
.
.

Συνήθως όταν διαβάζουμε την αναφορά τού Παύλου στις διαιρέσεις των Κορινθίων θυμόμαστε τις ομάδες του Απολλώ και του Κηφά. Όμως ο Παύλος σημειώνει και καυτηριάζει επίσης όσους κατέτασσαν τους εαυτούς τους στην ομάδα του «Χριστού». 
Αναφερόμενος πρόσφατα ο πάπας Φραγκίσκος σ’ αυτό το σημείο έγραψε τα εξής, που αξίζουν να προβληματίσουν όλους εκείνους που κόπτονται για τη χριστιανική ενότητα και την ίδια ώρα κάνουν το παν για να συστήσουν «τη δική τους εικόνα περί χριστιανισμού» απορρίπτοντας όλους τους άλλους: 
<<Ακόμη και εκείνοι που ομολογούν ότι ο Χριστός είναι η Κεφαλή τους δεν επαινούνται από τον Παύλο, διότι χρησιμοποιούσαν τo όνομα του Χριστού για να ξεχωριστούν από τους άλλους, στο εσωτερικό της ίδιας της χριστιανικής κοινότητας.
Το όνομα του Χριστού δημιουργεί κοινωνία και ενότητα, όχι διαίρεση! Εκείνος ήλθε για να δημιουργήσει την μεταξύ μας κοινωνία, όχι για να μας διαιρέσει. Το Βάπτισμα και ο Σταυρός είναι τα κεντρικά σημεία αναφοράς της χριστιανικής μαθητείας, τα οποία διαθέτουμε από κοινού όλοι οι Χριστιανοί. Αντιθέτως οι διαιρέσεις αδυνατίζουν την πιστότητα και την αποτελεσματικότητα της δέσμευσής μας για ευαγγελισμό και κινδυνεύουν να αδειάσουν το Σταυρό από τη δύναμή του.>>
(Ενοριακές Καμπάνες, 7-2-2014)
 ----------------------------------
Συζητώντας πριν δεκαετίες ο Καραμπέτ, ένας Αρμένιος Χριστιανός της Θεσσαλονίκης, με κάποιον Έλληνα Ευαγγελικό συμπολίτη του, είπε το εξής μνημειακό: 
«Μπρε, νομίζεις το Χριστός πέτανε μόνο για μία χούφτα Προτεστάντη;»   Πόσο δίκιο είχε!
 =
«Έκαστος από σας λέγει· 
Εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού.
Διεμερίσθη ο Χριστός; 
μήπως ο Παύλος εσταυρώθη διά σας; ή εις το όνομα του Παύλου εβαπτίσθητε;»
1Κορ. 1:12-13 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;
.
.

Ο κόσμος της αμαρτίας εχτές γιόρταζε την "εορτή των ερωτευμένων"... 
Οι χριστιανοί από σήμερα --και για πάντα-- γιορτάζουν την "εορτή των ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ"... 

  • Μόνο όποιος έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού εν Χριστώ, μπορεί να καταλάβει τη διαφορά ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ...


Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.


Μας υιοθέτησεν ο Θεός

Μας υιοθέτησεν ο Θεός
.
.

Υπάρχουν κάποιοι όψιμοι νεοορθόδοξοι που επηρεασμένοι από διάφορες καλογερίστικες διδαχές, αμφισβητούν το έργο της υιοθεσίας που χαρίζει ο Θεός στους πιστούς στον Χριστό, και προσπαθούν να ενσπείρουν αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα της σταυρικής λυτρωτικής θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού στον Γολγοθά. Για τον λόγο αυτό με χαρά διαβάσαμε και ευχαρίστως αναδημοσιεύουμε από τον "Ορθόδοξο Τύπο" το παρακάτω άρθρο του Θεολόγου κ. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη, που με σαφή και ορθόδοξο τρόπο διευκρινίζει και τοποθετεί το δώρο της θεϊκής υιοθεσίας στον αμαρτωλό που πίστεψε στον Υιό του Θεού.
 =======================

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ 
Μας υιοθέτησεν ο Θεός 
Του κ. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

  Ναι! Ήμασταν πάντοτε παιδιά του Θεού. Κι Εκείνος ήταν πάντότε Δημιουργός και Πατέρας μας. Δυστυχώς όμως η κληρονομική αμαρτία μας πλάνεψε και καταντήσαμε τέκνα «της παρακοής». Αλλ' όπως ο άσωτος με τη μετάνοιά του, έλαβε πίσω τη χαμένη ταυτότητα της υιοθεσίας, έτσι και για μας υπάρχει δυνατότητα να ξαναπάρουμε τη χαμένη μας υιοθεσία.
Πώς όμως; Με την αγάπη του Θεού και τη σάρκωση του Λογού. Ήδη, 1700 χρόνια π.Χ. ο πατριάρχης Ιακώβ, προφητεύει και αναγγέλλει την έλευση του Μεσσία και Σωτήρα άπ' τη φυλή του Ιούδα, «και αυτοί προσδοκία εθνών» [Γεν. ΜΘ' 10). Ο Θεός γίνεται άνθρωπος (Θεάνθρωπος), «ίνα τους υπό νόμον εξαγόραση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν. Ότι δε έστε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του υιού αυτού εις τας καρδίας υμών, κράζον αββά ο πατήρ» (Γαλ. Δ' 5-6). Ο Πατήρ δι' Υιού εν Αγίω Πνεύματι, εργάζεται όλο το έργο τής θείας οικονομίας.
Η ενσάρκωση του Λόγου με τη Γέννησή Του εκ της Παρθένου, μας επαναφέρει στην προπτωτική «εν αγαλλιάσει», πανευφρόσυνη και παροδείσια κατάσταση, και μας αξιώνει προσφέροντας μας την τιμητική, άλλ' ανεκτίμητη, υιοθεσία. Να ξαναγίνουμε δηλαδή παιδιά Του ελεύθερα χωρίς δουλικό φρόνημα και δουλική νοοτροπία.
Πόσο τρυφερά τα λόγια του ιερού Χρυσοστόμου, που μας θυμίζουν αδιάλειπτα την αγάπη του Κυρίου! «'Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ίματιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος... Εγώ πένης διά σε και αλήτης διά σε... Κάτω υπέρ σού πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός. Πάντα μοι συ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι πλέον θέλεις;». Έγινε τα πάντα για μάς. Ιδιαίτερα «δι’ ημάς, Θεός εν ανθρώποις. Διά την καταφθαρείσαν φύσιν, ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν».
Ο πρώτος χαρακτηρισμός «Πατήρ», είναι και ο σημαντικότερος. Ο Θεός είναι Πατέρας και μεις, παιδιά Του, εφόσον μάς χάρισε την υιοθεσία. Μας έκανε παιδιά Του, όπως και ο Λόγος «παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν». Θεία η συγκατάβαση! Ασύγκριτη η ταπείνωση! Θαυμαστή η κένωση! Μέγα το μυστήριο. Ακατάληπτο το θαύμα.
Εκστατικοί μένουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου θαυμάζει το καθετί, που έχει σχέση με τη Γέννηση του Χριστού: «Ω Βηθλεέμ, πόλη αγιασμένη, που έχεις γίνει κοινή πατρίδα των ανθρώπων! Ω φάτνη, που συμμετέχεις στα έργο, που επιτελούν τα Χερουβείμ με τα Σεραφείμ... Ώ ανθρώπινη φύση, που έδωσες τον αΐδιο Λόγο του Θεού ουσία, ώστε να γίνει άνθρωπος...»!
Η άπειρη αγάπη της θεότητας σαρκώθηκε -και αργότερα υψώθηκε στο Σταυρό- «ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν». Αυτός είναι και ο τέλειος και τελικός καρπός του έργου της θείας οικονομίας. 
«Ορθόδοξος Τύπος» 14-2-2014
 =
«Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου τω τιμίω σου αίματι• τω σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς την αθανασίαν επήγασας ανθρώποις• Σωτήρ ημών, δόξα σοι».        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.