31.7.13

Ο Θεός δεν χρειάζεται ΨΕΜΑΤΑ...Ο Θεός δεν χρειάζεται ΨΕΜΑΤΑ...
.
.
Το διαδίκτυο γέμισε από αναδημοσιεύσεις μίας ΨΕΥΤΙΚΗΣ ιστορίας και μίας ΨΕΥΤΙΚΗΣ φωτογραφίας, για κάποιον ποιμένα Jeremiah Steepek που δεν υπήρξε ποτέ...
Το θλιβερό στην υπόθεση είναι ότι ενώ κάποιος έκανε ένα ΤΡΙΚ με αυτή την ιστορία και αυτή τη φωτογραφία...
...πλήθος ΑΦΕΛΩΝ "χριστιανών", και από επίσημες σελίδες στο διαδίκτυο ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΜΕ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΨΕΜΑ...
  • Αλλά είναι βέβαιο ότι Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΨΕΜΑΤΑ...
  • Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΦΕΥΡΙΣΚΕΙ.
=
«Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ' αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους» (Ιωάν. 8:44)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Βιβλικά αναψυκτικά...Βιβλικά αναψυκτικά...
.
.
Ο λόγος του Θεού περιέχει τα καλύτερα "αναψυκτικά" για την ψυχή μας και την σωματική μας υγεία...
Ας εκμεταλλευτούμε τον περίσσιο χρόνο του Καλοκαιριού για να τα απολαύσουμε!
=
«Ως ύδωρ ψυχρόν εις ψυχήν διψώσαν, ούτως είναι αγγελίαι αγαθαί από μακρυνής γης» (Παρ. 25:25)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Ηγέτες και ηγετίσκοι...Ηγέτες και ηγετίσκοι...
.
.

Ένα παρόμοιο σκίτσο κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες στο Facebook (ή Φέσισμπουκ)...
Ας μας συγχωρήσει ο δημιουργός του που το τροποποιήσαμε για να το φέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα...
=
Και ο νοών νοείτω...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

«Του γαρ Θεού ειμί εγώ»...«Του γαρ Θεού ειμί εγώ»...
.
.

«Υπήγαν δε και οι αδελφοί αυτού και πεσόντες έμπροσθεν αυτού, είπον, Ιδού, ημείς είμεθα δούλοί σου.
Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, Μη φοβείσθε· μήπως αντί Θεού είμαι εγώ;
σεις μεν εβουλεύθητε κακόν εναντίον μου· ο δε Θεός εβουλεύθη να μεταστρέψη τούτο εις καλόν, διά να γείνη καθώς την σήμερον, ώστε να σώση την ζωήν πολλού λαού»
(Γέν. 50:18-20 ΒΑΜΒΑΣ

 =================


«εἶπαν οδεμες σοι οκται
καὶ επεν ατος ιωσηφ μφοβεσθε τογρ θεοεμιγ 
μεςβουλεσασθε κατ' ἐμοες πονηρά ὁ δθεςβουλεσατο περὶ ἐμοεςγαθά ὅπωςν γενηθῇ ὡς σμεροννα διατραφλας πολς»

(Γέν. 50:18-20 ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ)
=
Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο αρχαία κείμενα είναι ελάχιστες, θα μπορούσαν να περάσουν και απαρατήρητες, εκτός από μία που παραπάνω σημειώσαμε με κόκκινα γράμματα. Ας τις προσέξουμε:
Στο εβραϊκό κείμενο ο Ιωσήφ φέρεται να λέει:
ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΑΝΤΙ ΘΕΟΥ; (στη θέση του Θεού)
Στο κείμενο των Εβδομήκοντας ο Ιωσήφ φέρεται να λέει: 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. (δηλαδή εγώ ανήκω στον Θεό) 
Όποια απόδοση και αν προτιμάτε, είναι όμορφη στο περιεχόμενό της. Επειδή μόνο ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ μπορεί να ταπεινώσει τον εαυτό του και "να μην το πάρει επάνω του"... ώστε να προσπαθήσει να ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ και να ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ... 
Εικόνες μιας τόσο παλαιάς εποχής που όμως δείχνουν πόσο ίδιο είναι το Πνεύμα του Θεού και οι αρχές Του. 
Ας διδαχτούμε λοιπόν από αυτές ώστε στη ζωή μας να φαίνεται πως ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.