3.5.11

Αντί να ντρέπονται, 
αλληλο-βραβεύονται κιόλας...Σαν κάποιους κληρικούς κάνουν, που ευλογούν τα γένια τους, οι "άγιοι"...

____________________________________________
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε