8.10.14

Κάνουν το κακό... χωρίς να ξέρουν πώς...

Κάνουν το κακό... 
χωρίς να ξέρουν πώς...

.
.
_Δεν είναι πού δεν ξέρουν τι κάνουν...
_Δεν ξέρουν και πώς να το κάνουν...
_Οπότε ετοιμαστείτε για χειρότερα...

=================