19.7.10

=====================

Σχέσεις Μονής Βατοπαιδίου

και Τραπεζών…

ΠΗΓΗ http://www.sofo10.eu/link.php?M=26714&N=162&L=347&F=H

Εντατικούς ελέγχους στις ύποπτες συναλλαγές εταιρειών και τραπεζών του ομίλου της Marfin με τους… μεγαλοεπενδυτές μοναχούς της Μονής Βατοπαιδίου, αρχίζουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν σχετικής παραγγελίας του προέδρου της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής, Μανώλη Όθωνα, ο οποίος τονίζει στις σχετικές επιστολές του, ότι από τα 156,9 εκατ. ευρώ που δάνεισε η Marfin Egnatia Bank στην Μονή Βατοπαιδίου, τα 115,5 επενδύθηκαν σε εταιρείες του ομίλου της Marfin!

Παρά τις «κορώνες» του επικεφαλής του ομίλου της MIG και της Marfin, ο κ. Όθωνας ζήτησε, από τις 14 Ιουλίου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, που αποκαλύφθηκαν χθες από το «Βήμα», να διενεργήσουν διεξοδικό έλεγχο στις τουλάχιστον περίεργες συναλλαγές.

Ο κ. Όθωνας καταγράφει το δανεισμό ύψους 156,9 εκατ. ευρώ από την Marfin Egnatia Bank προς την Μονή Βατοπαιδίου, καθώς και επενδύσεις που έγιναν μέσω των λογαριασμών των υπεράκτιων εταιρειών Rassadel Ltd και Μadeus, ιδιοκτησίας του οικονομικού συμβούλου της Μονής κ. Αθω Κοιρανίδη και συνδέονται με τον όμιλο της Marfin. Σημειώνει, ότι ως την ημερομηνία του τελευταίου πορίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2010, είχαν εξοφληθεί μόνο τα 55 εκατ. ευρώ από τα 156,9 εκατ. ευρώ που είχαν χορηγηθεί. Συνολικά, από το δάνειο των 156,9 εκατ. ευρώ, τα 115,5 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε εταιρείες του ομίλου της Marfin.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής, ζητεί από την Επ. Κεφαλαιαγοράς πλήρη έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο σκάνδαλο του Βατοπαιδίου, και επίσης, να ελεγχθεί πόσα συνολικά κεφάλαια αντλήθηκαν από την Marfin Egnatia για να χρηματοδοτηθεί ο όμιλος ΜΙG και πίνακας με στοιχεία για τη διακίνηση των μετοχών το καλοκαίρι του 2007.

Θα πρέπει να ελεγχθεί αν υποβλήθηκαν αναφορές σχετιζόμενες με διακίνηση μαύρου χρήματος για ύποπτες συναλλαγές της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, αλλά να ελεγχθεί και η νομιμότητα των συμβάσεων. Ζητείται, επίσης, έρευνα για τις δανειακές συμβάσεις της Μονής και των δύο υπεράκτιων εταιρειών της, αλλά και των εταιρειών, εξωχώριων ή εγχώριων, με μη προσδιορισμένα συμφέροντα.

Κύριος χρηματοδότης της Μονής και των εταιρειών της ήταν η MARFIN EGNAΤΙΑ ΒΑΝΚ και η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (του Ομίλου MARFIN I.G.), χορηγώντας δάνεια συνολικού ύψους 156.920.780 €, ήτοι το 90% των συνολικών δανείων.

.