21.7.10


==========================
ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Για να νιώσεις τον Θεό στην καρδιά σου,
βαθιά μέσα στο είναι σου και στη ζωή σου,
πρέπει να Τον ποθήσεις, να διψάσεις γι' Αυτόν!
"Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας
τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου
προς σε, ο Θεός"! (Ψαλμ. 41,2).

Δεν έχει σημασία πόσα πτυχία έχεις,
τι γράμματα γνωρίζεις,
αν είσαι πλούσιος ή φτωχός,
αλλά, τι δίψα έχει γι' Αυτόν!

Αν διψάς στην καρδιά σου τον Θεό,
όπως το διψασμένο ΄λάφι και τρέχεις
στις πηγές δροσερών νερών, τότε...
θα γευτείς τον Χριστό στην αστείρευτη
πηγή της αγάπης Του!

Βράχος


"Ο Εύρυτος" Ιούνιος 2010
.