1.10.10

======================
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ!


Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής ορίζει ότι η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το μηδέν, αλλά και δεν μπορεί να καταστραφεί, δεν χάνεται. Μπορεί να αλλάζει μόνο μορφή. Το σύνολο της ενέργειας στο Σύμπαν είναι σταθερό (Νόμος διατήρησης της ενέργειας).

Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής ορίζει ότι κάθε φορά που η ενέργεια μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη, ένα ποσό της αποδίδεται, χάνεται στο περιβάλλον με τη μορφή υποβαθμισμένης (εξασθενημένης) θερμικής ενέργειας.______________________________________________
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"================================
ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
>================================
ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ.


.
.

============================
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΟΥ (3)

Κύριε, Θαυμαστά τα έργα Σου!(3)


(2)
(1)
______________________________________________
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"


.