20.5.10

===================


"ΦΕΤΑ-ΦΕΤΑ ΤΟ ...ΣΑΛΑΜΙ"

Στη σημερινή (πολύ επικίνδυνη για τις νέες γενιές) κοινωνία, δεν φθάσαμε κατά τρόπο αστραπιαίο.

Από χρόνια, με την μέθοδο που είναι γνωστή με την φράση του λαού μας "ΦΕΤΑ-ΦΕΤΑ ΤΟ ...ΣΑΛΑΜΙ", συγκεκριμένα κυκλώματα απεμάκρυναν σταδιακώς τον άνθρωπο από αξίες που τον προστάτευαν από παγίδες θανάσιμες (όπως σήμερα αποδεικνύονται).

...

Κριτικάρουν σήμερα πολύ σκληρά την παραπαίουσα νεολαία, οι μεγαλύτεροι, χωρίς να αντιληφθούν πως δεν κατώρθωσαν να κατακτήσουν τον σεβασμό της, δεν έσκυψαν με πραγματική στοργή και ουσιαστικό ενδιαφέρον στα προβλήματά της και πως οι νέοι, με την στάση τους, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ την απερχόμενη, κυρίως, γενιά, η οποία απέτυχε στο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.


"Ε.Π." 1-2/2010

===================