23.10.10

=============
ΠΑΠΑΣ σημαίνειΠαπάς (και πάπας) με την ουσιαστική έννοια της λέξης,


σημαίνει πατέρας!


Ούτε τελεστής μυστηρίων, ούτε τίτλος κάποιου επαγγέλματος.


Για να μην ξεχνιόμαστε.

 


______________________________________________________


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»
_______________________________________________________

Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας. 
_______________________________________________________

.