26.10.10


========================
Μην ξεχάσετε να τον ψηφίσετε 
για Δήμαρχο Αθηναίων...ΠΗΓΗ: http://churchnews.gr/play/radio.php?id=1144221
=====================
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και ίσως μάθετε κάτι καλό.
Ιδιαίτερα εσείς που κατηγορείτε τους νέους επειδή απομακρύνονται από την εκκλησία.


______________________________________________________


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»
_______________________________________________________

Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας. 
_______________________________________________________

.

=========================
Ο σκανδαλισμός του πιστού λαού

Στον "Ορθόδοξο Τύπο" (15-10-2010) δημοσιεύθηκε η παρακάτω επιστολή αναγνώστη, την οποία και αναδημοσιεύουμε για την αλήθεια που περιέχει. Η κρίση σ' εσάς.


Την 21η Μαρτίου ή Ιερά Σύνο­δος της Εκκλησίας απηύθυνε μία εγκύκλιο προς τούς πιστούς σχετι­κά με την οικονομική κρίση. Μετα­ξύ άλλων έγραφαν: «Τα πάθη της Φιληδονίας, της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας και φιλοκτημοσύνης είναι εκείνα, πού οδηγούν τούς ανθρώπους σε οικονομικές κρί­σεις». Ακούγοντας τη φράση αυτή, δεν μπόρεσα να μη γελάσω κοιτάζοντας γύρω μου είδα σε πολλά άτομα ένα μειδίαμα και σκέφτηκα: Τί είναι αυτά πού ακούω; Δεν μά­θανε ότι «στο σπίτι του κρεμασμέ­νου δεν μιλάνε για σκοινί»; Μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Όλα τα χαρακτηριστικά πού περιγρά­φουν και τα θεωρούν ως αιτία για την οικονομική κρίση, σε δήλωση του ό μακαριστός Χριστόδουλος είχε πει ότι τα έχουν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι «Επίορκοι» Μητροπολίται κατελήφθησαν από «φιλη­δονία», διό και μετέτρεψαν τας Μητροπόλεις των εις «θερμοκήπια αθλιοτήτων».). Γι' αυτή την κατάσταση δεν έγινε ποτέ καμία κά­θαρση! Αντίθετα, στη κραυγαλέα περίπτωση του μοναχού Μπεζενίτη, γίνεται αγώνας από τους ομοϊ­δεάτες του (και είναι πολλοί) να τον αθωώσουν και να τον αποκα­ταστήσουν πάλι. Ό κόσμος σκαν­δαλίστηκε, οι πιστοί ντράπηκαν και ντρέπονται ακόμη, αγανάκτησαν και αγανακτούν, και η Ιεραρχία μα­ζί με το Πατριαρχείο, δεν έχουν ακόμη τολμήσει να τον καταδικά­σουν! Η ποινική δικαιοσύνη τον κα­ταδίκασε σε φυλάκιση και οι περι­βόητοι Δεσποτάδες, πού διακατέ­χονται προφανώς από τις ίδιες «αρετές» και τα ίδια «κουσούρια», έβαλαν την υπόθεση στο αρχείο, και δεν ντρέπονται για όλη αυτή την κατάσταση! Αντίθετα βλέπουν φιληδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία, κ.λπ. στους άλλους! Οι σύγχρονοι Φαρισαίοι!

Τολμούν και μιλούν για φιληδο­νία, όταν οι ίδιοι υπέβαλαν αίτηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να μη θεωρείται ή ομοφυλοφιλία εμπόδιο στην άσκηση του δημόσι­ου λειτουργήματός των. (2/6/2005).

Τολμούν και αναφέρονται σε φι­λαργυρία, όταν οι ίδιοι κυκλοφο­ρούν με πολυτελή αυτοκίνητα, με πανάκριβα άμφια πού προκαλούν, με καταθέσεις στις Τράπεζες και πολλά άλλα, που μόνο χαρακτηρι­στικά Επισκόπου δεν είναι. Η φι­λοχρηματία στη διοίκηση της Εκκλησίας περισσεύει και όταν διαπιστωθούν οικονομικά σκάνδαλα κουκουλώνονται επιτηδείως... Αντί οι υπαίτιοι να παραπεμφθoύv στα εκκλησιαστικά δικαστήρια για να δικαστούν και καταδικαστούν, οι ιθύνοντες μηχανεύονται διάφο­ρα τεχνάσματα προκειμένου να αποφύγουν το πρόβλημα και να διαφύγουν τον διασυρμό. Το ίδιο έγινε και με τα οικονομικά σκάνδα­λα πραγματικά ή όχι, με την μη κυβερνητική οργάνωση της Εκκλησίας με το όνομα «Αλληλεγγύη»!

Τολμούν και μιλούν για δικαιο­σύνη και αξιοκρατία, όταν ή ανα­ξιοκρατία και ή αδιαφάνεια κυριαρχούν σε ολόκληρο τον εκκλησια­στικό οργανισμό. Από την εκλογή των Μητροπολιτών μέχρι και τον τελευταίο κλητήρα της διοίκησης, που για να πάρει αύτη τη θέση πρέ­πει να είναι ό ευνοούμενος κάποιας κλειστής ομάδας.

Θα τούς συνιστούσα λοιπόν άλλη φορά, προτού συντάξουν κάποια αντίστοιχη εγκύκλιο για το ποίμνιό τους, να κάνουν αυτοκριτι­κή με ειλικρίνεια και μετά να την αποστείλουν. Μη νομίζουν ότι ό
λαός κοιμάται και δεν βλέπει τί γί­νεται! Εκείνο, λοιπόν, που περιμέ­νει ό πιστός από την Εκκλησία σή­μερα, είναι να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και αντί ευχών και θε­ωρητικών δήθεν συμβουλών, να προσφέρει ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο. To πρότυπο του Ιησού Χριστού! Να το εφαρμόσουν στους εαυτούς τους, να γίνουν οι ίδια το φως του κόσμου, με ζωή διάφανη και κρυστάλλινη και να αφήσουν τις υποκρισίες και τούς φαρισαϊ­σμούς! Ή οικονομική κρίση υπάρ­χει σαν αποτέλεσμα πνευματικής κρίσης, για την οποία ευθύνονται πρώτα αυτοί και φυσικά μετά όλα εμείς, καθώς «το ψάρι βρωμάει πρώτα από το κεφάλι».

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Ασημακόπουλος Γεώργιος

Μαθηματικός-Θεολόγος
Αχαρνές Αττικής

______________________________________________________


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»
_______________________________________________________

Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας. 
_______________________________________________________

.
=================
Θεία Λειτουργία 
στη δημοτική γλώσσα

Στην Ημερίδα των Θεολόγων Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας που πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα στις 23/10/2010 έγινε συζήτηση και ερωτήματα για την εφαρμοζόμενη στην πράξη τέλεση της Θείας Λειτουργίας στη δημοτική γλώσσα στις Μητροπόλεις Πρεβέζης και Δημητριάδος.

Παρόντες στην ημερίδα ιερομόναχοι της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού της Μητροπόλεως Πρεβέζης υπεραμύνθηκαν της πρωτοβουλίας του επισκόπου τους για τέλεση της Θείας Λειτουργίας στη δημοτική

Ο Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας τόνισε ότι η πρωτοβουλία είναι καρπός της ποιμαντικής ανησυχίας και ευαισθησίας του Μητροπολίτου Μελετίου και αναφέρθηκε σε πιστούς νέας και μεγαλύτερης ηλικίας που με ενθουσιασμό αποδέχονται την πρωτοβουλία. Στην εκτενή παρέμβασή του θεώρησε την μετάφραση των λειτουργικών κειμένων ανάγκη με προεκτάσεις σωτηριολογικές επισημαίνοντας ότι δεν μπορούμε να κλείνουμε την πόρτα της σωτηρίας στους πιστούς επιμένοντας στη διατήρηση της αρχαίας γλώσσας των λειτουργικών κειμένων.
...
Από τη συζήτηση φάνηκε πως οι Ιερομόναχοι της Μητροπόλεως Πρεβέζης όχι μόνο στηρίζουν τη «λειτουργική αναγέννηση» αλλά θα επιμείνουν σε αυτήν.

Εμείς θα προσθέταμε, ΕΥΤΥΧΩΣ!______________________________________________________


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»
_______________________________________________________

Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας. 
_______________________________________________________

.
============================
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Επιτέλους οι συμπατριώτες μας βρήκαν ένα θέμα άξιο για να αγωνιστούν.

Όχι στην απαγόρευση του καπνίσματος...

Μία πρωτιά είχαμε στην Ευρώπη, ε, όχι να μας την αφαιρέσουν!!!

Μεθαύριο γιορτάζουμε το ΟΧΙ. Ας μην το λησμονούμε εμείς τα παιδιά των ηρώων.

ΚΡΙΜΑ!______________________________________________________


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»
_______________________________________________________

Παρόλο που δεν δημοσιεύουμε σχόλια, διαβάζουμε ευχαρίστως όσα μας στέλνονται και τα λαβαίνουμε υπόψη μας. 
_______________________________________________________

.