13.10.10

==========================

Γιατί μεταφράζεται η Αγία Γραφή;


Για να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα, είναι απαραίτητο πρώτα να θέσουμε δυο πιο σημαντικά ερωτήματα: είναι η Αγία Γραφή ο Λόγος του Θεού; Όλοι οι χριστιανοί, ανεξαρτήτως δόγματος, πιστεύουμε ότι είναι. Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού διακηρύττει: “πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος” (Β΄ Τιμ. 3,16-17). Εννοείται πως αυτός ο χαρακτηρισμός της θεοπνευστίας αναφέρεται στα πρωτότυπα κείμενα της Βίβλου.

Άρα λοιπόν, εφόσον πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού σε μας, προκύπτει το ερώτημα: γιατί μας μίλησε ο Θεός; Είναι προφανές ότι ο Θεός μας μίλησε για να Τον ακούσουμε. Δεν μας μίλησε για να θάψουμε τον Λόγο Του αλλά για να τον κάνουμε βίωμα στη ζωή μας. Και σίγουρα δεν μας μίλησε για να είναι ο Λόγος Του ακαταλαβίστικος. 

Η Καινή Διαθήκη διασώζεται στα αρχαία ελληνικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά την εποχή στην οποία γράφτηκε, ήταν στην καθομιλουμένη γλώσσα του απλού λαού. Οι μάρτυρες της εκκλησίας δεν μαρτύρησαν για κάτι που δεν καταλάβαιναν, αλλά επειδή το καταλάβαιναν πολύ καλά.

Συνεπώς, είναι χρέος της εκκλησίας να κάνει τον Λόγο που κηρύχθηκε τότε στην αρχαία γλώσσα, να γίνεται κατανοητός στις μέρες μας και πάλι με την καθομιλουμένη γλώσσα. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι αυτό αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα για το πλείστον των κατοίκων της γης… δεν είναι δυνατόν να διαβάζεται η Αγία Γραφή στην Αφρική ή στην Ασία στα αρχαία ελληνικά… 

Για να ξέρουν οι άνθρωποι τι είπαν ο Χριστός και οι απόστολοι, είναι απαραίτητο να γίνονται μεταφράσεις. Αλλιώς φερόμαστε ωσάν η αρχαία ελληνική να είναι μια μαγική γλώσσα.


Από το διαδίκτυο
_______________________________________________________
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ «ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ»
_______________________________________________________
.