8.10.14

Με όρους πολιτικούς...

Με όρους πολιτικούς...

.
.
_Όταν η πολιτική διέπει ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας... ναυάγια και τάφοι είναι τα απομεινάρια...

=================