8.10.14

Όσο λιγότεροι Κούρδοι τόσο το καλύτερο για την Τουρκία...

Όσο λιγότεροι Κούρδοι
τόσο το καλύτερο για την Τουρκία...

.
.
_Και παρακολουθούν την εξόντωσή τους...
_Και δεν βάφουν τα δικά τους χέρια στο αίμα..
_Και στο τέλος πάλι κερδισμένοι θα είναι...

=================