9.10.14

Η "θρησκεία" του χριστιανισμού...

Η "θρησκεία" του χριστιανισμού...

.
.
_Ο Χριστιανισμός ως μία από τις πολλές άλλες θρησκείες, έχει περιορίσει το ενδιαφέρον του στη Σωτηρία και τον Αγιασμό του ανθρώπου.
_Όμως ο Χριστός δεν ίδρυσε θρησκεία. Δεν είναι θρησκεία. 
_Ο Χριστός είναι ο Δρόμος προς τον Θεό, είναι η Αλήθεια για τα πάντα και είναι η Ζωή που ικανώνει το παιδί του Θεού να ζει αληθινά.
_Όποιος ακολουθεί τον Χριστό, δεν είναι οπαδός του Χριστιανισμού, αλλά είναι ένας που ζει καθημερινά τον Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι βλέπει και τον κόσμο με όλα του τα ζητήματα μέσα από τη ματιά του Χριστού.
_Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο πώς οι άνθρωποι θα σωθούν και ποια πράγματα πρέπει να αποφεύγουν ή να τηρούν τελετουργικά. 
_Σημαίνει πως βλέπουμε όλα γύρω μας όπως τα βλέπει ο Θεός, και πρέπει να ενεργούμε όπως θα ενεργούσε ο Χριστός κάνοντας το άγιο θέλημα που ήταν αρεστό στον Θεό.
=================