9.10.14

Νόμος του Κράτους πλέον το έκτρωμα των Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων...

Νόμος του Κράτους πλέον
το έκτρωμα των Θρησκευτικών

Νομικών Προσώπων...

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13


.
.
_Από την αρχή εκφράσαμε την αντίθεσή μας στο εν λόγω νομοσχέδιο....
_Δεν είναι παρά μία ακόμη παγίδα που οι καρποί της θα φανούν ύστερα από λίγα χρόνια... 
_Αν μη τι άλλο, διαχωρίζει τους Έλληνες σε ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ παραβιάζοντας καταφανώς το Σύνταγμα...
_Τα υπόλοιπα θα αποδειχθούν συν τω χρόνω...

=================