9.10.14

Τα κλειστά "μαγαζιά"...

Τα κλειστά "μαγαζιά"...

.
.
_Προφανώς για άλλου είδους μαγαζιά ήθελε να γράψει ο δημοσιογράφος της "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ", όμως το εικονιζόμενο "μαγαζί" έχει κι αυτό τα προβλήματά του....
_Αν δεν πιστεύετε, ρωτήστε τον Δεσπότη...
=================