20.1.14

Πνευματικός πόλεμος (;)

Πνευματικός πόλεμος (;)
.
.

Το ζήτημα του ονομαζόμενου "πνευματικού" πολέμου είναι μεγάλο και σοβαρό.

Το "καλάσνικοφ" είναι ΟΠΛΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ.
Η πανοπλία του πιστού είναι ΜΟΝΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗ.

Αντίθετα από όσα ακούγονται συχνά, ο Χριστιανός δεν καλείται να ΚΥΡΙΕΥΣΕΙ το έδαφος του εχθρού αλλά ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ !!!

Παρακαλώ διαβάστε ξανά ανεπηρέαστα την πανοπλία του Θεού:

11 Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε ***να σταθήτε*** εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου·
12 διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις.
13 Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε ***να αντισταθήτε*** εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, ***να σταθήτε***.

( Εφεσ. 6:13 )

Όσοι νόμισαν ότι μπορούν να ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ, στο τέλος καταστράφηκαν οι ίδιοι, επειδή ο Θεός δεν μας έστειλε να κυριεύσουμε αλλά ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ.

Όσον αφορά τα λόγια του Παύλου στην Β Κορ. 10 (βλ. παρακάτω), εκεί δεν μιλάει για πνεύματα αλλά για ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ και ΝΟΗΜΑΤΑ...

Παρακαλώ ξαναδιαβάστε τα σχετικά χωρία, χωρίς επηρεασμό από διάφορα βιβλία (είτε διαφόρων καλογήρων είτε διαφόρων Αμερικανών).
 
 =
«Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα·
διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων·
επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού,
και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσωμεν πάσαν παρακοήν, όταν γείνη πλήρης η υπακοή σας. »
( 2Κορ. 10:3-6 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.