21.1.14

ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ... Βυζάντιο και Αθήνα (1453 ... 2013)

ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ...   Βυζάντιο και Αθήνα (1453   ...   2013)
.

.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΜΑΣ

Ομοιότητες των καιρών μας με την προ της πτώσεως του Βυζαντίου εποχήν, όπως την περιγράφει ο λόγιος μοναχός Ιωσήφ Βρυέννιος
Του κ. Χρήστου Κ. Λιβανού

Ανίεροι εορτασμοί
"Ότι τας ιεράς των εορτών αυλοίς και χοροίς και σατανικοίς πάσιν άσμασι, κώμοις τε και μέθαις και αισχροίς άλλοις έθεσιν επιτελείν ου καταισχυνόμεθα".
Άλλη σοβαρή αμαρτία των Βυζαντινών προγόνων μας ήταν και ο ανίερος τρόπος, με τον όποιον εόρταζαν τις ιερές εορτές τους, δηλαδή τα πορνικά τραγούδια και οι άσεμνοι χοροί, τα γλεντοκόπια και τα μεθύ­σια και άλλα αισχρά πράγματα, πού έκαναν δίχως ντροπή.
Αλλά και σ’ αυτή την αμαρτία δεν υστερούμε εμείς οι απόγονοι τους, διότι «Ορθόδοξοι» χριστιανοί και σήμερα βεβηλώνουν αντί να εορτάζουν τις εορτές. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά υποδέχονται με ρε­βεγιόν, καζίνα και χαρτοπαίγνια˙ το ιερό Τριώδιο ξεφαντώνουν στα ειδωλολατρικά και σατανικά καρ­ναβάλια· τα ξημερώματα της Κυ­ριακής διασκεδάζουν στα νυκτερινά κέντρα της διαφθοράς· τις δε περιόδους νηστείας της Εκκλησίας μας αυτοί καταβροχθίζουν κρέατα και οργιάζουν.
Τίποτε δεν ωφε­λούνται από τις εορτές αυτοί οι άνθρωποι. Αντιθέτως αμαρτάνουν περισσότερο, με αποτέλεσμα να ακούγεται και σήμερα η φωνή του Θεού, όπως κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης: "τας νουμηνίας υμών και τας εορτάς υμών μισεί η ψυχή μου'' (Ησ. 1,14).
Δεισιδαιμονίες και μαγείες
"Ότι κινούντες ατάκτως τας αγίας εικόνας, τα μέλλοντα δήθεν διά των κινημάτων αυτών τεκμαιρόμεθα. Ότι τα πλείω των ημετέ­ρων αμαρτημάτων ανεξαγόρευτα μένει, όθεν και ασυγχώρητα. Ότι πάντα ημών τα του σώματος μέλη, ταις παρατηρήσεσιν, όργανα παρέχομεν τω εχθρώ· κνησμόν χειρών, και ρινός, παλμόν όμματος, και ωτός ήχον· και απλώς τοις φυσικοίς των μελών κινήμασι τα μέλλοντα τεκμαιρόμενοι. Ότι ταις απαντήσεσι και τοις χαιρετισμοίς των ανθρώπων οιωνιζόμεθα. Ότι ταις των κατοικιδίων ορνίθων φωναίς, και ταις πτήσεσι και κραυγαίς των κοράκων προσέχομεν, ορνεοσκοπούμενοι. Ότι ώραις, και τύχαις, και μοίραις, και ριζικοίς, και ζωδίοις, και πλανήταις, διευθύνεσθαι τον ημέτερον βίον, ως αστρολόγοι πιστεύοντες απατώμεθα...
Ότι καλάνδας τελούμεν, και Μαρτίου περιάμματα φέρομεν, και τον Μάιον στεφανούμεθα, και κληδώνας ποιούμεν, και υπεραλλόμεθα των πυρκαϊών. Ότι τοις ονείρεσι προσ­έχομεν, και μέλλον είναι πιστεύομεν, και φυλακτήρια τραχήλοις εξαρτώμεν τοις ημετέροις, και μαντευόμεθα ταις κριθαίς. Ότι μάγοις και μάντεσιν, αθιγγάναις και γόησι, προσκείμεθα οσημέραι. Και επί παντί αρρωστήματι το βοηθούν ημίν γοητεία".
Λέγει και πολλά άλλα ο Ιωσήφ Βρυέννιος για τις δεισιδαιμονίες, πού επικρατούσαν στην εποχή του, από τις οποίες εμείς οι Νεοέλληνες σήμερα, αν και καυχώμεθα για τον εκσυγχρονισμό και εξευρωπαϊσμό μας, εν έτει 2013 διατηρούμε τις περισσότερες από αυτές!
Όλοι γνωρίζουμε συναν­θρώπους μας, κυρίως γυναίκες, που παρατηρούν όλα όσα αναφέρ­θηκαν πιο πάνω. Σαν μανιτάρια έχουν φυτρώσει επάνω στην κο­πριά της κοινωνίας μας αναρίθμη­τα μέντιουμ, διά των οποίων ο Διά­βολος κοροϊδεύει και πλανά τους αφελείς και ανόητους. Οι αστρολό­γοι κάνουν χρυσές δουλειές. Γυ­ναίκες κάθε ηλικίας ρυθμίζουν την ζωή τους σύμφωνα με τα ωροσκό­πια και τα ζώδια, πού τους εξηγούν επαγγελματίες απατεώνες από τη­λεοράσεως, εφημερίδων και περιο­δικών. Άλλες πιστεύουν στα όνει­ρα και τους ονειροκρίτες. Αξιοθρή­νητη κατάσταση, βαπτισμένοι χρι­στιανοί ν'ακολουθούν τον Διάβολο αντί του Χριστού, το σκότος αντί του φωτός, το ψεύδος και την πλάνην αντί της αληθείας, που ελευ­θερώνει και σώζει τους ανθρώ­πους.

(Ορθόδοξος Τύπος, 17-1-2014)
 =
«Δεν θέλει ευρεθή εις σε ουδείς διαπερνών τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού διά του πυρός, ή μαντευόμενος μαντείαν ή προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος, ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρόμαντις. »
( Δευτ. 18:10-11 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.