1.12.13

Χριστούγεννα και δώρα...


Χριστούγεννα και δώρα...
.
.
________________________

Τα Χριστούγεννα ...
  • ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ για να ΔΙΝΕΙΣ ΔΩΡΑ.
  • ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ για να ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΔΩΡΑ.
________________________

Τα Χριστούγεννα ...
  • ΕΓΙΝΑΝ για να ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΔΩΡΟ.
  • ΕΓΙΝΑΝ για να ΔΕΧΤΕΙΣ ΤΟ ΔΩΡΟ.
________________________

«Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το ΔΩΡΟΝ·
ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.
Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς.»
( Εφεσ. 2:8-10 )  
________________________
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.