2.12.13

Η Χαρά των Χριστουγέννων...


Η Χαρά και η "χαρά"...
.
.
Η "χαρά" των Χριστουγέννων 
δεν είναι τα δέντρα και οι μουσικές... 

  • Αυτά είναι οι χαρές των ΠΑΙΔΙΩΝ 
  • και των ΕΜΠΟΡΩΝ... 

Η ΧΑΡΑ των Χριστουγέννων 
είναι ο ΣΩΤΗΡΑΣ από την ΑΜΑΡΤΙΑ... 

  • Αυτή είναι η χαρά των ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΠΟΥ ΣΩΘΗΚΑΝ 
  • και όχι των ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΩΝ... 
=
«Χαρά γίνεται ενώπιον 
των αγγέλων του Θεού 
διά ένα αμαρτωλόν μετανοούντα»
( Λουκ. 15:10 ) 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.