1.12.13

Φορτία δυσβάστακτα...

Φορτία δυσβάστακτα...
.
.
Το κάνουν πολλοί θρησκευόμενοι στους οπαδούς τους, όπως το έκαναν και οι "νομικοί", δηλαδή οι θεολόγοι της εποχής του Χριστού για το λαό Ισραήλ... 
Το ίδιο λάθος επιχείρησαν να εφαρμόσουν και οι πρώτοι Χριστιανοί στους καινούργιους μαθητές που ήταν ξένοι με την ιουδαϊκή κουλτούρα και θρησκεία. 
Γι' αυτό ο Πέτρος τους προβλημάτισε λέγοντας: «Διά τι πειράζετε τον Θεόν, επιβάλλοντες ζυγόν εις τον τράχηλον των μαθητών, τον οποίον ούτε οι πατέρες ημών ούτε ημείς δεν ηδυνήθημεν να βαστάσωμεν;» (Πράξ. 15:10) 
Ας είμαστε προσεκτικοί, λοιπόν, και από τον φόβο να φορτώσουμε σε άλλους λάθος διδαχές και παραδόσεις, όμως και από τον φόβο να επιτρέψουμε εμείς σε άλλους να κάνουν το ίδιο σε εμάς...  
Ο Παύλος προειδοποιεί: «Διά τιμής ηγοράσθητε· μη γίνεσθε δούλοι ανθρώπων» (1Κορ. 7:23)
=
«Και εις εσάς τους νομικούς ουαί, 
διότι φορτίζετε τους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα, 
και σεις με ένα των δακτύλων σας δεν εγγίζετε τα φορτία».
Λουκ. 11:46  )

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.