17.7.13

Βρήκανε "πετρέλαιο"...Βρήκανε "πετρέλαιο"...

Όταν οι άνθρωποι μπορούν να βρίσκουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλες ύλες κρυμμένες βαθιά στη Γη, πιστεύει κανείς πως είναι δύσκολο για τον Θεό να ερευνήσει τις καρδιές μας και να γνωρίζει τι κρύβουμε μέσα εκεί;
=
Για όσους έτσι νομίζουν, η Αγία Γραφή λέει:
«Ο ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων» (Ρωμ. 8:27) και επίσης
«Ηρεύνησας την καρδίαν μου· επεσκέφθης αυτήν εν καιρώ νυκτός· εδοκίμασάς με και δεν ηύρες ουδέν εν εμοί· ο στοχασμός μου δεν είναι διάφορος των λόγων μου» (Ψαλ. 17:3).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com