16.3.13

Νέος πάπας και προφητείες...


Νέος πάπας και προφητείες...

=

__Δεν αποτελεί άξιο απορίας ότι αμέσως μετά την παραίτηση του πάπα Βενέδικτου, αμέσως άρχισε συζήτηση για συνταύτιση προφητειών (βιβλικών και εκκλησιαστικών) για ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
__Επίσης δεν αποτελεί άξιο απορίας ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται με μεγάλη περιέργεια ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, όμως αδιαφορούν παντελώς για ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΟΣ
__Και το μεν τέλος του κόσμου, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, με όλα τα κακά και δεινά του, θα έρθει κάποτε – είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι…
__Το σημαντικότερο όμως είναι πως ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΕΛΟΣ είναι όντως επικείμενο χωρίς να χρειάζεται να μας το πει κάποιος μεσαιωνικός «προφήτης Μαλαχίας»…
__Όμως το δράμα είναι ότι κανείς δεν παίρνει σοβαρά τον επικείμενο θάνατό του.
__Ο Μωυσής έγραψε πριν από χιλιετηρίδες:
«Είναι έθνος ασύνετον, και δεν υπάρχει εν αυτοίς φρόνησις. Είθε να ήσαν σοφοί, να ενόουν τούτο, να εσυλλογίζοντο το τέλος αυτών»  (Δευτ. 32:28-29)
__Και ο προφήτης Αμώς πρότρεψε:
«Ετοιμάσθητι να απαντήσης τον Θεόν σου» (Αμώς 4:12).
__Προφανώς και ο νέος πάπας, όπως και εσείς και εγώ και κάθε άλλος άνθρωπος σ’ αυτό τον κόσμο, έχουμε το ρόλο του στο δράμα που λέγεται «Αμαρτωλή ανθρωπότητα σε αναζήτηση σωτηρίας».
__Όμως το φινάλε προβλέπεται για άλλους καλό και για άλλους κακό, happy end και bad end.
__Ο Χριστός μάς είπε:
«Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον διά να κρίνη τον κόσμον, αλλά διά να σωθή ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται, όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη κεκριμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αύτη είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φώς· διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών» (Iωάν. 3:17-19).
__Η επιλογή είναι δική μας.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com