16.3.13

Μήπως κάτι τέτοιο έπρεπε να σ' ενδιαφέρει;


Μήπως κάτι τέτοιο έπρεπε να σ' ενδιαφέρει; 
__Μας άρεσε ως πρωτοβουλία και την προωθούμε ως υπόδειγμα καλής πράξης για εκκλησίες, συλλόγους, ιδρύματα οικογένειες κ.λπ.
__Χωρίς να κοστίζει, μπορεί να ωφελήσει πολλαπλώς...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com