8.3.13

Σφύριζαν "κλέφτικα"...


Σφύριζαν "κλέφτικα"...

==
__Εκείνοι το έδιναν το "σήμα" αλλά ο κοσμάκης μεθυσμένος από τα πανηγύρια δεν καταλάβαινε... τι χορός γινόταν πίσω από τις πλάτες του (ή μπρος στα μάτια του)...
__Η ανθρώπινη δόξα και παντοδυναμία μεθάει τους ισχυρούς επίσης...
__Για τούτο είναι ΜΑΤΑΙΗ η ανθρώπινη επιτυχία, επειδή διαρκεί τόσο λίγο...
__Αντίθετα, η Αγία Γραφή βεβαιώνει πως
«Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· αλλ' εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα» (Ψαλ. 1:1-2)
     .
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com