8.3.13

Μία προσπάθεια που ΑΞΙΖΕΙ...


Μία προσπάθεια που ΑΞΙΖΕΙ...

Βοηθήστε να συγκεντρωθούν
1.000.000 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.


Παρακαλούμε, πηγαίνετε στον παρακάτω δεσμό και ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ δίνοντας τα στοιχεία σας.

Η πρωτοβουλία είναι ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
και ασφαλής.


__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com