24.6.12

Τι είναι ο άνθρωπος;..
Βίντεο από το δεύτερο σε μέγεθος ενυδρείο της γης.== 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
==
__Θαυμάστε τα μεγαλεία του Θεού σε ένα χώρο όπου η σύγκριση σε όγκο και βάρος είναι άμεση, όπως και η διαπίστωση της τεράστιας ΑΞΙΑΣ του μικροσκοπικού ανθρώπου.


«Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν; ή ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν; 
5 Συ δε έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. 
6 Κατέστησας αυτόν κύριον επί τα έργα των χειρών σου· πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού· 
7 πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού· 
8 τα πετεινά του ουρανού, και τους ιχθύας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τας οδούς των θαλασσών
9 Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη».
[ Ψαλ. 8:4-9 ]
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com