24.6.12

Η μικρότερη νύχτα
==
__Κάθε χρόνο αυτή την εποχή (21 Ιουνίου) στο βόρειο ημισφαίριο έχουμε την μεγαλύτερη ημέρα και τη μικρότερη νύχτα. (Στο νότιο ημισφαίριο ισχύει το αντίθετο).
__Αυτό συμβαίνει, (όπως και οι εναλλαγή των εποχών του έτους) επειδή ο Θεός όρισε ώστε η Γη να είναι λίγο πλαγιασμένη σε σχέση με τη θέση της απέναντι στον ήλιο.
__Σε τούτη τη Γη η εναλλαγή αυτή είναι ΠΟΛΥΤΙΜΗ για τη ζωή μας. Επηρεάζει τις ώρες του ύπνου, που είναι τόσο πολύτιμες για την υγεία και την ανάκτηση των δυνάμεων του σώματος.
__Όμως, ακόμη και αν είναι μιλούμε για τη μικρότερη νύχτα, δεν παύει να είναι νύχτα και, επίσης, απλώς είναι λίγο μικρότερη από τις προηγούμενες και συνεπώς «αρκετά μεγάλη»...
__Στη γλώσσα της Αγίας Γραφής η νύχτα (και το σκοτάδι) απεικονίζουν το κακό και την απουσία του Θεού, επειδή Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ.
Ο Χριστός είπε: ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και ύστερα είπε ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Και αποστολή του φωτός είναι ΝΑ ΦΕΓΓΕΙ.

Αλλά περιμένουμε μία εποχή, όπου θα μείνει μόνο το ΦΩΣ.
Μέσω του αρχαίου ο Προφήτης βεβαιώνει:
«Δεν θέλει είσθαι πλέον εν σοι ο ήλιος φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη διά της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει· αλλ' ο Κύριος θέλει είσθαι εις σε φως αιώνιον και ο Θεός σου η δόξα σου. 20 Ο ήλιός σου δεν θέλει δύει πλέον ουδέ θέλει λείψει η σελήνη σου· διότι ο Κύριος θέλει είσθαι το αιώνιόν σου φως, και αι ημέραι του πένθους σου θέλουσι τελειωθή». Ησ. 60:19-20  
Και επίσης:
«Και εν εκείνη τη ημέρα το φως δεν θέλει είσθαι λαμπρόν ουδέ συνεσκοτασμένον· 7 αλλά θέλει είσθαι μία ημέρα, ήτις είναι γνωστή εις τον Κύριον, ούτε ημέρα ούτε νύξ· και προς την εσπέραν θέλει είσθαι φως». Ζαχ. 14:6-7  
Τούτη την εποχή ας σκεφτούμε πόσο εμείς --με το δικό μας φως-- επηρεάζουμε τη νύχτα γύρω μας και, επίσης, πόσο προσδοκούμε εκείνη την ημέρα όπου ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com