14.5.12

Προστατεύουν μόνο την Ιταλία...
__Δεν καταφέρνουν να τους εμποδίζουν να μπουν στην Ελλάδα, όμως τους εμποδίζουν να φύγουν από εδώ.
__Αυτό δεν είναι προστασία των Ελληνικών συνόρων αλλά των Ιταλικών... 
__Την Ελλάδα την χρειάζονται μόνο ως κυματοθραύστη για την Ευρώπη...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε.  Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com