14.5.12

Ολίγοι αριθμοί...
__Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την σταθερή πρόοδο επισκεψιμότητας του "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ", που ήδη έχει ξεπεράσει τις 13.000 μοναδικές επισκέψεις κατά μήνα (μερικές ημέρες άνω των 650).
__Σας ευχαριστούμε όλους και παρακαλούμε για τη συνεργασία σας με ενημέρωση των φίλων και γνωστών σας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε.  Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com