5.6.14

Συνέπεια λόγων και έργων...

Συνέπεια λόγων και έργων...


_Ο απόστολος Παύλος είχε μεγάλη ευαισθησία στη συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων.

Γράφοντας στους Ρωμαίους, έθεσε τους πιστούς απέναντι στο ηθικό δίλημμα:
«Ο διδάσκων λοιπόν άλλον σεαυτόν δεν διδάσκεις;
ο κηρύττων να μη κλέπτωσι κλέπτεις;
ο λέγων να μη μοιχεύωσι μοιχεύεις;
ο βδελυττόμενος τα είδωλα ιεροσυλείς;
ο καυχώμενος εις τον νόμον,
ατιμάζεις τον Θεόν διά της παραβάσεως του νόμου;»
Ρωμ. 2:21-23 ).

Το ίδιο έκανε αργότερα και απέναντι στον απόστολο Πέτρο, όταν τον ρώτησε:
«Εάν συ Ιουδαίος ων ζης εθνικώς και ουχί Ιουδαϊκώς,
διά τι αναγκάζεις τους εθνικούς να ιουδαΐζωσιν;»
( Γαλ. 2:14 ).
=================
Αν ζούσε σήμερα τον ίδιο τρόπο θα χρησιμοποιούσε για να επαναφέρει στην τάξη τους σημερινούς «χριστιανούς».
«Αν εσύ που λες ότι είσαι χριστιανός (δηλαδή άγιος),
ζεις όπως οι κοσμικοί», θα έλεγε,«γιατί κατακρίνεις τους κοσμικούς
που δεν ζουν ως άγιοι;»

Και προφανώς θα κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα:
«Το όνομα του Θεού εξ αιτίας σας βλασφημείται μεταξύ των εθνών».

=================

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.