9.2.14

Θα ήθελες να σκοτώσεις ένα παιδάκι;

Θα ήθελες να σκοτώσεις ένα παιδάκι;
.
.

Ο τρόπος που οδηγούν κάποιοι είναι εντελώς ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ,

όμως η ανευθυνότητα δεν αποτρέπει τις συνέπειες...

  Κανείς δεν θα ήθελε να γίνει φονέας,
αλλά η επιπολαιότητά μας μπορεί να μας φέρει
σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΛΑΒΟΥΜΕ!
Μην μιλάτε στο τηλέφωνο όταν οδηγείτε!
Πολύ περισσότερο μην διαβάζετε και γράφετε.

Κινδυνεύετε να πάρετε αίμα στο λαιμό σας!

 =
«Διά να μη χυθή αίμα αθώον εν μέσω της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομίαν, και να ήναι αίμα επάνω σου»
Δευτ. 19:10  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.