9.2.14

Η αλήθεια να λέγεται...

Η αλήθεια να λέγεται...
.
.

Επειδή κάποιοι τείνουν να παρερμηνεύουν τα δημοσιεύματα αυτής και των άλλων σελίδων μας, κάνουμε γνωστό ότι…
-------------------

ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ:
= Όσους διδάσκουν αναρχία και άρνηση απόδοσης των νόμιμων δασμών και φόρων… 

= Όσους δεν πληρώνουν εισιτήρια, διόδια και άλλα τέλη, ενώ έχουν και μπορούν 

= Όσους χρησιμοποιούν αλλοδαπούς για μικρότερα ημερομίσθια και χωρίς ασφάλιση 

= Όσους ψηφίζουν εκείνους που μας στερούν δικαιώματα και ελευθερίες 

= Όσους προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαδώσουν αναπόδεικτες εναλλακτικές ιατρικές, φάρμακα και ψεύτικα θαύματα 
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ:
= Την αλήθεια των πραγμάτων… 

= Κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία χωρίς όρους βοήθειας αναξιοπαθούντων… 

= Κάθε φωνή που στηρίζει τα δικαιώματα του λαού απέναντι στους διάφορους Εφιάλτες που παρέδωσαν αυτή τη χώρα σε ξένους… 
ΤΕΛΟΣ:
= Δεν περιμένουμε καλό από κανέναν άνθρωπο, οργανισμό ή σύστημα. 

= Δεν ελπίζουμε καλό από κανέναν επίγειο μηχανισμό.
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ:
Συστήνουμε τις αποστολικές προτροπές: 

= «Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν» (Ρωμ. 12:21). 

= «Δούλος εκλήθης; μη σοι μελέτω· αλλ’ ει και δύνασαι ελεύθερος γενέσθαι, μάλλον χρήσαι» (Α΄ Κορ. 7:21).
.
 =
«έχοντες συνείδησιν αγαθήν, ίνα, ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς, καταισχυνθώσιν οι συκοφαντούντες την καλήν σας εν Χριστώ διαγωγήν»
1Πέτ. 3:16  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.