25.2.14

Να μείνω ή να φύγω;

Να μείνω ή να φύγω;
.
.
Δυστυχώς υπάρχουν "εκκλησίες" ή παραθρησκευτικές οργανώσεις/σέκτες, που οι ηγέτες τους ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ τους οπαδούς τους με ατέλειωτους εράνους και "δέκατα" για να φτιάξουν τις βασιλείες τους, όπου αντί για τον Θεό λατρεύεται η προσωπική τους δόξα...  
Το κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι η επιμονή σ' αυτό που κάποιοι ονομάζουν ΜΕΛΟΤΗΤΑ, δηλαδή την ταύτιση των μελών με τον ηγέτη και το σύστημα... 
Τίποτε από αυτά δεν υπάρχει στη Βίβλο... 
Οι ποιμένες είναι για να θυσιάζονται για τους πιστούς και όχι για να ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ και τη ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥΣ...
 =
«Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων»
( Ιωάν. 10:11 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.