27.2.14

Τα Συντάγματα...

Τα Συντάγματα...
.
.
Το σκίτσο του Σέρβου γελοιογράφου αποδίδει άριστα τον τρόπο που γράφονται τα Συντάγματα των χωρών, και πώς στη συνέχεια καταπατώνται... 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τρόπος που νομοθετεί η παρούσα κυβέρνηση στη χώρα μας, παρόλο που τα δικαστήρια αποφαίνονται πως οι νόμοι της είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ...
 =
«Οι δε παράνομοι, πάντες ούτοι θέλουσιν είσθαι ως άκανθαι εξωσμέναι, διότι με χείρας δεν πιάνονται»
2Σαμ. 23:6 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.