23.2.14

Πέρα από τα αστεία...

Πέρα από τα αστεία...
.
.

Ο ηθοποιός Σάκης Μπουλάς έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Μελισσίων... 
Πριν κάποιο καιρό στο ίδιο νεκροταφείο έκανε τον μεθυσμένο προσπαθώντας να περάσει μέσα όχι από την πόρτα αλλά από τη μάντρα... 
Η ζωή δυστυχώς δεν είναι θέατρο ούτε κινηματογράφος... 
Και είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το διασκεδάζουμε είτε το διακωμωδούμε, κάποια μέρα όλοι θα περάσουμε (πιο σωστά θα μας περάσουν) από την πόρτα κάποιου κοιμητηρίου... 
Και ύστερα τι; θα ρωτούσε κάθε φρόνιμος άνθρωπος. 
Ο λόγος του Θεού ως μόνος αρμόδιος απαντά:
 =
«Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις, 
ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, 
θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν»
Εβρ. 9:27-28 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.