16.1.14

Ανυπόμονοι Χριστιανοί...

Ανυπόμονοι Χριστιανοί...
.
.
Μεσα στον καρπό του Αγίου Πνεύματος περιλαμβάνεται και η ΥΠΟΜΟΝΗ... 
Όμως αυτή η αρετή είναι πολύ σπάνια μεταξύ των Χριστιανών, είτε υποφέρουν κάποιο πόνο, είτε περιμένουν την Δεύτερη Παρουσία του Χριστού... 
Το φαινόμενο δεν είναι σημερινό (των δήθεν τελευταίων ημερών)... 
Από την εποχή του Αποστόλου Πέτρου οι άνθρωποι βιάζονταν να τελειώσει αυτός ο κόσμος και "να εισέλθουν εις την ανάπαυσην"...
Αλλά ο Χριστός δεν θα έρθει για να κάνει το δικό μας θέλημα, αλλά όταν είναι το θέλημα ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟΥ... 
Δεν βιάζεται ώστε να περάσουμε εμείς ΑΜΕΣΑ στην μακαριότητα, αλλά ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ για να σωθούν πολλοί περισσότεροι. 
=
«Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν. 10 Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί»
( 2Πέτ. 3:9-10 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.