16.1.14

Όταν το "ΙΣΩΣ" γίνεται "μειώνει"...

Όταν το "ΙΣΩΣ" γίνεται "μειώνει"...
.

.
Με κάθε τρόπο προσπαθούν να διευσδύσουν στις ζωές των ανθρώπων οι οπαδοί της Νέας Εποχής (New Age), όπως εδώ, που πλαγίως πλην σαφώς, υποδεικνύουν ΩΣ ΛΥΣΗ τον διαλογισμό... 
Όμως ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ είναι πρακτική των ανατολικών θρησκειών και της Νέας Εποχής (New Age) και για αυτό δεν έχει θέση στη ζωή των χριστιανών... 
=
«Ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπειρε ζιζάνια ανά μέσον του σίτου και ανεχώρησεν»
( Ματθ. 13:25 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.