18.1.14

Ούτω λαμψάτω το φως υμών...

Ούτω λαμψάτω το φως υμών...
.
.
Ο Χριστός ζητάει από τους μαθητές Του να λάμπουν ενώπιον των ανθρώπων ΩΣ ΦΩΣ...  
Την ίδια στιγμή είπε ότι Εκείνος είναι ΤΟ ΦΩΣ του κόσμου... 
Πώς λοιπόν ζητάει από εμάς τους μικρούς να εκτελέσουμε τέτοια αποστολή; 
=
«Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα.  
Ο μένων εν εμοί και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, 
διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν.»
Ιωάν. 15:5 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.