18.1.14

Ταύτα παράθου...

Ταύτα παράθου...
.
.
Το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνουν οι προϊστάμενοι εκκλησιών, είναι ότι δεν αφήνουν περιθώριο σε νεότερους πιστούς να μαθητεύσουν, να εξασκηθούν, να δοκιμαστούν, να αναλάβουν ΔΙΑΚΟΝΙΑ... 
Ο σαρκικός εγωισμός δεν επιτρέπει σε άτομα που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, να εμπιστευτούν σε άλλους, από τον φόβο ότι κανείς δεν θα μπορέσει να κάνει το έργο ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΑ όπως εκείνοι... 
=
«Όσα ήκουσας παρ' εμού διά πολλών μαρτύρων, 
ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, 
οίτινες θέλουσιν είσθαι ικανοί 
και άλλους να διδάξωσι. »
( 2Τιμ. 2:2 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.