3.12.13

Όποιος ψηλά ανεβαίνει...

Όποιος ψηλά ανεβαίνει...
.
>>>Σε θρόνο και με ολόκληρο εικονοστάσι στα γόνατά του...

>>>με εικόνες αγίων στα ποδάρια του...

>>>και ευχόμενος υπέρ της ειρήνης του κόσμου... 

Οι φωτογραφίες από το  http://mkka.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2.html
όπου υπάρχει και περισσότερο ιστορικό.
.
Ο σε θρόνο καθήμενος κ. Ειρηναίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Πατριάρχη της «ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ», όμως ούτε της εκκλησιαστικής του περιφέρειας την ειρήνη δεν μπόρεσε να επιτύχει, γι' αυτό και τον πέταξαν με τον πιο άγαρμπο τρόπο...  
Ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο; 
Δύσκολο να το πει κανείς, όταν στο μαγείρεμα αυτό ανακατεύονται ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ και όλο το κακό συναπάντημα... 
=
«Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς θέλει ομοιωθή με άνδρα μωρόν, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον· 
και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και έπεσε, και ήτο η πτώσις αυτής μεγάλη»
( Ματθ. 7:26-27  )

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.