4.12.13

Χριστουγεννιάτικα ...


Χριστουγεννιάτικα ...
.
...................................................................

  • Και βέβαια δεν γεννήθηκε ο Χριστός χειμώνα.
  • Και βέβαια δεν ξέρουμε πόσοι ήταν οι μάγοι.
  • Και βέβαια στις 25 Δεκεμβρίου οι ειδωλολάτρες γιόρταζαν τους δικούς τους "θεούς".
  • Και βέβαια πίσω από όλα αυτά υπάρχει ΠΟΛΥ ΕΜΠΟΡΙΟ.

...................................................................

Όμως εμείς ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι:

«Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον, διά να εξαγοράση τους υπό νόμον, διά να λάβωμεν την υιοθεσίαν»

( Γαλ. 4:4-5 )
...................................................................ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.